אוניברסיטת בן גוריון בנגב

המחלקה לכלכלה

מזכירות סטודנטים

 

הנחיות כלליות לייעוץ לתלמידי התואר הראשון ושנה ד'

שנה"ל תשס"ז – סמסטר ב'

 

כללי

יש לקרוא בעיון את כל ההנחיות. הנחיות אלו נוספות על ההנחיות של הפקולטה למדעי הרוח והחברה.

הלימודים בסמסטר ב' יפתחו ביום ראשון, ז' באדר תשס"ז, 25 בפברואר 2007

רישום לקורסים

אופן הרישום

הרישום לקורסים לסמסטר ב' יתקיים באינטרנט בלבד, כפי שהתנהל בסמסטר א'. (על-מנת להירשם באינטרנט יש צורך בהרשאה וכן תשלום כרטיס נבחן לסמסטר א' תשס"ז).

סטודנט שאין ברשותו קוד כניסה לאינטרנט, עליו לפנות למרכז החישובים, בנין 63 חדר 17.

זמני הרישום

הרישום לקורסים לתלמידי המחלקה יתקיים בין התאריכים: 5-8.2.2007, כפי שהתנהל בסמסטר א' כלהלן:

 

שנה א'      -  ביום רביעי  ה- 7.2.2007 בשעה 09.00 (פתיחת החלונות באופן הדרגתי ואקראי) ויסתיים ביום חמישי ה- 8.2.2006 בשעה 07.00.

שנה ב'      -  ביום שלישי   ה- 6.2.2007 בשעה 09.00  (פתיחת החלונות באופן הדרגתי ואקראי) ויסתיים ביום רביעי ה- 7.2.2007 בשעה 07.00.

שנה ג'      - החל מיום שני  ה- 5.2.2007 בשעה 09.00 (פתיחת החלונות באופן הדרגתי ואקראי) ויסתיים ביום שלישי ה- 6.2.2007 בשעה 07.00.

 

זמני רישום יש לבדוק בקיוסק המידע האישי של כל סטודנט.

ראה הנחיות הפקולטה המצ"ב.

 

תקופת השינויים:

תתקיים בשבועיים הראשונים של הסמסטר בין התאריכים:

יום ראשון ה- 25.2.2007 בין השעות 10.00-12.00 והחל מהשעה 18.00 ועד יום ראשון ה-  11.3.2007 בשעה 13.00.

 

רישום אוטומטי לקורסים שנתיים

לתשומת הלב: הפקולטה ערכה יעוץ אוטומטי לרוב הסטודנטים הרשומים לקורסים שנתיים. אפשר יהיה לבצע שינויים בקורסים שנתיים רק בתקופת הייעוץ - באינטרנט.

 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים לכל השנים ולכל המסלולים מפורטת בהמשך.

מידי פעם המחלקה מפרסמת עדכונים לשנתון ויש לשים לב לכך.

תנאי קדם לקורסים

תנאי הקדם לכל הקורסים מופיעים בשנתון. סטודנט שאינו עומד בתנאי הקדם אינו רשאי להירשם לקורס.

סטודנט שנרשם לקורס מבלי שעמד בתנאי הקדם, תבוטל הרשמתו. המחלקה אינה מתחייבת להודיע על כך לסטודנט.

הרישום לקורסים לסמסטר ב' נערך לפני קבלת הציונים הסופיים של סמסטר א'. לפיכך, לא תהיה חסימה לרישום לקורסים עם תנאי קדם (פרט למבוא לכלכלה ב' וסטטיסטיקה ב'). חובת הסטודנט לבדוק בתקופת השינויים שאכן הוא נרשם בהתאם.

בדיקת ציונים משנים קודמות

חובתו של הסטודנט לבדוק שאכן כל הציונים בקורסים בשנה הקודמת (תשס"ו) עודכנו במחשב האוניברסיטה. במידה וחסר ציון אנא פנה מיד אל אליס לברור הנושא- בשעות הקבלה או בכתב.

תנאים לרישום

תזכורת: אין ללמוד קורסים ששעותיהם חופפות !

חובה על כל סטודנט להירשם לקורסים ע"פ תכנית הלימודים וכן ע"פ ההנחיות המפורטות בהמשך, סטודנט שיחרוג מההנחיות יבוטל לו הייעוץ לסמסטר הנוכחי במהלך תקופת הייעוץ או במהלך תקופת הסמסטר וזאת ע"פ החלטת ועדת הוראה מחלקתית.

 

על הסטודנט להיות בקיא בתכנית הלימודים שלו ובדרישות האקדמיות, ולבדוק שאכן הוא מסיים את חובותיו האקדמיות בכל שנה.

הסטודנט אחראי אישית לעריכת הרישום באינטרנט. סטודנט שלא יערוך יעוץ והרשמה במועד, כפי שפורסם ללא סיבה (כגון מילואים), לא יחשב כסטודנט הלומד במחלקה.

לתשומת הלב, רישום לקורסים בניגוד לנוהל יגרור ביטול הרישום ללא הודעה מוקדמת.

 

סטודנט המעוניין בעזרה ובהבהרות בנושא הייעוץ, יש להגיע לשעות הקבלה של אליס לפני תקופת הייעוץ.

 

תלמידי שנה ג' – מסלול מנהל עסקים

רשאים להירשם עד ארבעה קורסי בחירה מרשימה א' בלבד ורשימה ב' עד שלושה קורסים.

 

על כל תלמיד משנה ג' המסיים את לימודיו השנה לבדוק היטב כי אכן סיים את חובותיו האקדמיים לתואר. בנוסף יש לבדוק כי מספר נקודות הזיכוי לתואר מתאימות למסלול הלימודים, כפי שמפורט בהמשך.

תלמידי שנה ב' – מסלול מנהל עסקים

רשאים להירשם לשני קורסים מרשימה ב' בלבד.

 

לוח בחינות (זהו קישור לקובץ Ex20062.xls)

לוח הבחינות לסמסטר ב' מתפרסם על לוח המודעות באינטרנט לפני הייעוץ. הינכם מתבקשים להיעזר בלוח הבחינות בבחירת קורסי הבחירה וזאת ע"מ שלא ייווצר לחץ בסוף הסמסטר.

(לוח הבחינות שובץ בשיתוף עם נציגי סטודנטים)

 


תכנית הלימודים על-פי שנים ומסלולים סמסטר ב' בלבד

תלמידי שנה א'

מנהל עסקים, ניהול ומדעי המחשב:

קורסי חובה

מבוא לכלכלה א' / ב'

רק סטודנט שקיבל ציון עובר – 70 במבוא לכלכלה א' רשאי להירשם למבוא לכלכלה ב'.
מי שלא עבר במועד א' ירשם בתקופת השינויים לקורס המתאים.

חדו"א ד'

במידה ולא נלמד בסמסטר א'

מחשבים לכלכלנים

במידה ולא נלמד בסמסטר א'

סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

 

יסודות החשבונאות ב'

 

קורסי בחירה

קורס בחירה אחד מרשימה ב' מהקורסים:

יסודות המשפט לכלכלנים/תמחיר תקציב ובקרה/שימושי מחשב בתעשיה*/איתותים וניתוח טכני

 

* תנאי קדם:מחשבים לכלכלנים

רק לתלמידי מסלול מנהל עסקים.

 

 

 

לתלמידי חשבונאות

קורסי חובה

מבוא לכלכלה א' / ב'

רק סטודנט שקיבל ציון עובר – 70 במבוא לכלכלה א' רשאי להירשם למבוא לכלכלה ב'.
מי שלא עבר במועד א' ירשם בתקופת השינויים לקורס המתאים

חדו"א ד'

 

מחשבים לכלכלנים

במידה ולא נלמד בסמסטר א'

סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

 

מבוא לחשבונאות פיננסית ב'

 

יסודות המשפט העסקי

 

 

 

 

-                     תלמידים במסלולים מנהל עסקים, ניהול וחשבונאות, חייבים לסיים את הקורסים סטטיסטיקה לכלכלנים א+ב עד סוף שנה א'.


לתלמידי דו-חוגי (פרט לניהול)

קורסי חובה

מבוא לכלכלה א' / ב'

רק סטודנט שקיבל ציון עובר – 70 במבוא לכלכלה א' רשאי להירשם למבוא לכלכלה ב'.
מי שלא עבר במועד א' ירשם בתקופת השינויים לקורס המתאים

חדו"א ד'

 

מחשבים לכלכלנים

 

סטטיסטיקה לכלכלנים א'

 

 

תלמידי שנה ב'

לתלמידי מנהל עסקים:

תורת המחירים ב'

 

מקרו כלכלה ב'

 

מימון הפירמה ב'

 

מבוא לאקונומטריקה

תנאי הקדם למבוא לאקונומטריקה הם הקורסים: סטטיסטיקה לכלכלנים א', סטטיסטיקה לכלכלנים ב', תורת המחירים א', מקרו כלכלה א', כולם בציון עובר

2 קורסי בחירה מרשימה ב'

 

 

 

תזכורת:

אין ללמוד יותר משני קורסים בנושא משפט בכל התואר

 

לתלמידי חשבונאות

תורת המחירים ב'

 

מקרו כלכלה ב'

 

מימון הפירמה ב'

 

חשבונאות פיננסית ב'

 

משפט מסחרי

 

מבוא לחשבונאות ניהולית

חובה לסיים בשנה ב'

 

לתלמידי כלכלה ראשי

תורת המחירים ב'

 

מקרו כלכלה ב'

 

מימון הפירמה ב'

הקורס אינו חובה, ניתן ללמוד במקום קורס מרשימה א'

מבוא לאקונומטריקה

תנאי הקדם למבוא לאקונומטריקה הם הקורסים: סטטיסטיקה לכלכלנים א', סטטיסטיקה לכלכלנים ב', תורת המחירים א', מקרו כלכלה א', כולם בציון עובר

 

לתלמידי כלכלה וניהול

תורת המחירים ב'

 

מקרו כלכלה ב'

 

מבוא לחשבונאות ניהולית

מומלץ מאד ללמוד את הקורס ניהולית בסמסטר ב'

תנאי קדם: יסודות החשבונאות

לתלמידי דו חוגי (פרט לניהול)

תורת המחירים ב'

 

מקרו כלכלה ב'

 

 

תלמידי שנה ג'

לתלמידי מנהל עסקים:

כלכלת ישראל

במידה ולא למדת בסמסטר א'

מבוא לחשבונאות ניהולית

במידה ולא למדת בסמסטר א'

סמינר

במידה ולא נרשם בסמסטר א'

מחשבים לכלכלנים – מתקדם

במידה ולא למדת בסמסטר א'

קורסי בחירה מתקדמים (רשימה א')

יש להירשם באינטרנט עד ארבעה קורסים מרשימה א' בלבד.

בתקופת השינויים יהיה ניתן להירשם לקורסים נוספים, על-פי הודעת המחלקה.

סה"כ לתואר יש ללמוד שבעה קורסים מרשימה א'

 

קורסי בחירה (רשימה ב')

יש להירשם לשלושה קורסים בלבד.

בתקופת השינויים יהיה ניתן להירשם לקורסים נוספים, במידת הצורך, על-פי הודעת המחלקה.

סה"כ לתואר יש ללמוד שישה קורסים מרשימה ב'.

אין ללמוד יותר משני קורסים בנושא משפט בכל התואר.

סה"כ נק"ז לכל התואר בלימודי כלכלה 108.

לתלמידי כלכלה וניהול

כלכלת ישראל

 

סמינר

 

קריאה מודרכת

 

 

סה"כ נק"ז לכל התואר בלימודי כלכלה 60.

 


לתלמידי מחלקה ראשית בכלכלה

כלכלת ישראל

במידה ולא למדת בסמסטר א'

סמינר

במידה ולא נרשמת במחשב בסמסטר א'

קורסי בחירה מתקדמים (רשימה א')

יש להירשם באינטרנט עד שלושה קורסים מרשימה א' בלבד.

בתקופת השינויים יהיה ניתן להירשם לקורסים נוספים, על-פי הודעת המחלקה.

סה"כ לתואר שבעה קורסים לבחירה מרשימה א'.

סה"כ נק"ז לכל התואר בלימודי כלכלה 80 נק"ז.

 

לתלמידי חשבונאות

כלכלת ישראל

במידה ולא למדת בסמסטר א'

סמינר

אין לערוך רישום לסמינר, אלא אם לא נערך רישום לקורס בסמסטר א

קורס אחד מרשימה א'

במידה ולא למדת בסמסטר א'.

הקורסים הפתוחים: אסטרטגיות בעסקים, ארגון תעשייתי

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

 

ניתוח דוחות כספיים

 

ביקורת חשבונות ב

 

רווחי הון וחוק התאומים

 

תאוריה חשבונאית ונושאים מיוחדים בחשבונאות

 

ביקורת מערכות מידע ממוחשבות

 

סה"כ נק"ז לכל התואר בלימודי כלכלה  116 נק"ז.

לימודים כלליים חובה לכל המסלולים:

הכרת הספריה

חובה ללא נקודות זכות

אנגלית ברמה של פטור

2 נק"ז

קורסים כלליים 10 נק"ז

פרט לתלמידי כלכלה וניהול אשר אינם לומדים קורסים כלליים

לתלמידי שנה ג':

להלן תכנית הלימודים על פי מסלולים, נא בידקו היטב שהנכם מסיימים את כל חובות הלימוד.

נא שימו לב למספר נקודות הזיכוי.

תלמידי כלכלה וניהול ודו חוגי:

חייבים להרשם לקריאה מודרכת על מנת להשלים 60 נק"ז

דו-חוגי חייבים להרשם לקריאה מודרכת על מנת להשלים 54 נק"ז

קריאה מודרכת: 142-1-0102


 

להלן תכנית הלימודים על פי מסלולים, נא בדקו היטב שלא חסר קורס משנה קודמת, ואכן אתם מסיימים במספר הנקודות הרלוונטים לכל מסלול.

תכנית הלימודים מתייחסת לכל השנים ולכל הסמסטרים.

 

בשאלות וברורים ניתן לפנות אל אליס בשעות הקבלה בלבד לפני הרישום לקורסים.

להזכירכם: כל המסלולים, פרט לכלכלה וניהול, לימודים כלליים יש לסיים ב- 10 נק"ז+2 נק"ז אנגלית כשפה זרה והדרכה בספריה.

 

סה"כ לתואר לא פחות מ- 120 נק"ז.

תלמידי כלכלה וחשבונאות מסיימים ב- 128 נק"ז.

 

תלמידי כלכלה וניהול חייבים באנגלית כשפה זרה והדרכה בספריה בלבד.

 

תכנית לימודים דו-מחלקתית, כלכלה וניהול          סה"כ 60 נק"ז

מבוא לכלכלה א' + ב'

הכרת המחשב

מחשבים לכלכלנים

חדו"א ד'

סטטיסטיקה לכלכלנים א' + ב'

יסודות החשבונאות א' ו-ב'

תורת המחירים א' + ב'

מאקרו כלכלה א' + ב'

מבוא לחשבונאות ניהולית

מבוא לאקונומטריקה 

כלכלת ישראל 

קריאה מודרכת

עבודה סמינריונית

 

תכנית לימודים דו-מחלקתית, (לא כולל ניהול)      סה"כ 54 נק"ז

מבוא לכלכלה א' + ב'

הכרת המחשב

מחשבים לכלכלנים

חדו"א ד'

סטטיסטיקה לכלכלנים א' +ב'

תורת המחירים א' + ב'

מאקרו כלכלה א' + ב'

מימון הפירמה א'

מבוא לאקונומטריקה

כלכלת ישראל

קריאה מודרכת   

עבודה סמינריונית

 


תכנית לימודים מחלקה ראשית -     סה"כ 80 נק"ז

מבוא לכלכלה א' + ב'

חדו"א ד'

סטטיסטיקה לכלכלנים א' + ב'

יסודות החשבונאות א' ו-ב'

הכרת המחשב

מחשבים לכלכלנים

תורת המחירים א' + ב'

מאקרו כלכלה א' + ב'

מימון הפירמה א'

מבוא לאקונומטריקה

כלכלת ישראל

עבודה סמינריונית

7 קורסי בחירה מתקדמים בכלכלה (רשימה א')

 

תכנית לימודים חד-מחלקתית, מגמת חשבונאות              סה"כ 116 נק"ז

מבוא לכלכלה א' +ב'

מבוא לחשבונאות פיננסית א' + ב'

יסודות המשפט

יסודות המשפט העסקי

חדו"א ד'

סטטיסטיקה לכלכלנים א' + ב'

הכרת המחשב

מחשבים לכלכלנים

חשבונאות פיננסית א' ו-ב'

תורת המחירים א' + ב'

מאקרו כלכלה א' + ב'

מימון הפירמה א' + ב'

דיני תאגידים

משפט מסחרי

מבוא לחשבונאות ניהולית

כלכלת ישראל

קורס בחירה אחד מרשימה א'

ביקורת חשבונות א'+ב'

נושאים מיוחדים בחשבונאות

ניתוח דוחות כספיים

מבוא למיסים

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

מבוא לאקונומטריקה

רווחי הון וחוק התאומים

סמינר בחשבונאות

חשבונאות ניהולית מתקדמת

ביקורת מערכות ממוחשבות

תאוריה חשבונאית ונושאים מיוחדים בחשבונאות

 


תכנית לימודים חד-מחלקתית, מנהל עסקים סה"כ 108 נק"ז

מבוא לכלכלה א' + ב'

הכרת המחשב

מחשבים לכלכלנים

חדו"א ד'

סטטיסטיקה לכלכלנים א' + ב'

יסודות החשבונאות א' ו-ב'

תורת המחירים א' + ב'

מאקרו כלכלה א' + ב'

מימון הפירמה א' + ב'

מבוא לאקונומטריקה

מבוא לחשבונאות ניהולית

כלכלת ישראל

מחשבים לכלכלנים – מתקדם

עבודה סמינריונית

7 קורסי רשימה א'

6 קורסי רשימה ב'

 

על הסטודנט להיות בקיא בתכנית הלימודים שלו ובדרישות האקדמיות ולבדוק שאכן הוא מסיים את חובותיו האקדמיות בכל שנה.

הסטודנט אחראי אישית לעריכת הרישום באינטרנט.

 

שנה ד'

להלן מערכת שעות לסמסטר ב':

 

142-1-0036     סדנא-בעיות מתקדמות בחשבונאות פיננסית  

142-1-0094     מיסוי יחיד ותכנון מס

142-1-0291     תקינה חשבונאית

142-1-1791     ביקורת חשבונות 2-ב

142-1-2141     תיאוריה פיננסית מתקדמת ב'

142-1-0046     מיסוי תאגידים מיוחדים

הסטודנט אחראי אישית לעריכת הרישום באינטרנט.